Potpourri

Potpourri

Columbia River Gorge, Oregon

Photo © copyright by David Thompson.